Aspartam, E-951

Attention please! Låt mig presentera en riktig värsting. Det syntetiska sötningsmedlet Aspartam. Som med de flesta tillsatser i maten pågår en debatt huruvida det är farligt eller inte. Producenter och tillverkare som använder sig av dessa ofta billiga lösningar i sina produkter menar att det inte alls är farligt om man inte överskrider gränsvärdena som…